ONDERWIJS WIL MINDER EXTERN ADVIES

Het ministerie van Onderwijs gaat zwaar bezuinigen op externe adviseurs en zelfstandige bestuursorganen (ZBO's). Ieder jaar zal het departement 5,3 miljoen euro bezuinigen op externe medwerkers. Ook de Informatie Beheer Groep, die de studentenadministratie doet en studiebeurzen verstrekt, moet inkrimpen. In 2004 moet de IBG 1,1 miljoen bezuinigen, dat bedrag loopt op tot 2,2 miljoen euro in 2006. In totaal loopt de bezuiniging op de ZBO's tot 2007 op tot 6,2 miljoen.