MINISTER KRIJGT MEER INFORMATIE

De directeur van het Kabinet van de Koning wordt voortaan verplicht de minister die het aangaat in te lichten wanneer hij iets doet dat voor die minister van belang kan zijn – opdat de minister daarvoor ministeriële verantwoordelijkheid kan nemen.

Dat blijkt uit een ontwerp (`proeve') van Koninklijk Besluit (KB) dat premier Balkenende vandaag naar de Kamer stuurt. Op deze manier wil het kabinet de Kamermotie-Kalsbeek uitvoeren, waarin gevraagd was ,,al het nodige te doen'' opdat de ministeriële verantwoordelijkheid voor het Kabinet van de Koning beter kan worden geëffectueerd. Aanleiding daartoe was de kwestie-Margarita, waarbij bleek dat het Kabinet van de Koning zonder medeweten van een minister een onderzoek van de Binnenlandse Veiligheidsdienst had gelast.

De rijksambtenaren van het Kabinet van de Koning worden niet rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de minister-president gebracht, maar blijven onder Binnenlandse Zaken ressorteren.