MINDER GELD VOOR KONINKLIJK HUIS

Koningin Beatrix krijgt volgend jaar bijna 3,9 miljoen euro. Daarvan is ruim 1,4 miljoen voor personeel, meer dan 1,7 miljoen voor `beroepskosten' en 727.000 euro voor haar inkomen. Ze gaat daarmee iets achteruit. Vorig jaar kreeg Beatrix een totaalbedrag van bijna 4 miljoen.

Die verlaging ontstaat doordat de betaalde leden van het Koninklijk Huis de ambtenarenschalen en de consumentenprijsindex volgen. Prins Willem-Alexander krijgt in totaal 929.000 euro (was 949.000 euro), waarvan 216.000 euro als inkomen en de rest ook voor personeel en beroepskosten. Prinses Máxima kan 820.000 euro spenderen (was 836.000 euro), waarvan 216.000 euro als eigen inkomen.

Prinses Juliana staat op de begroting van het Huis der Koningin voor ruim een miljoen euro (21.000 euro minder dan vorig jaar), waarvan 412.000 euro als inkomen. Prins Bernhard moet het doen met 637.000 euro in totaal (voorheen 652.000), waarvan 198.000 euro als inkomen geldt.

De andere leden van het Huis vallen niet onder de Wet financieel statuut; zij krijgen niets.