MEESTE BURGEMEESTERS VOOR CDA

CDA'ers bekleden het grootste aantal burgemeestersposten in het land (152). In vergelijking met vorig jaar is dat een stijging van 27,9 naar 34,8 procent. De PvdA volgt op de voet met 136 burgemeestersposten. De VVD levert met 98 burgemeestersposten 22,4 procent van de burgemeesters. D66 heeft inmiddels 31 burgemeesters, 7,1 procent van het totaal.

Het aantal vrouwelijke burgemeesters bedraagt 87. Dat zijn er twee minder dan op 16 juli 2002. Tussen 16 juli vorig jaar en 15 juli 2003 vonden 49 benoemingen plaats. In al die gevallen volgde de minister van Binnenlandse Zaken de voordracht van de gemeenteraad. In zes gevallen voldeden de aanbevelingen niet aan de wettelijke eis van een meervoudige, openbare procedure en werden de vacatures opnieuw opengesteld.