MEER RECHTEN VOOR SLACHTOFFERS

De positie van het slachtoffer in het strafproces wordt versterkt. Minister Donner van Justitie heeft daarvoor acht wetsvoorstellen in voorbereiding. Die regelen onder meer de positie van het slachtoffer in het strafproces, verplichte afname van aids-test en vordering van gegevens van telecommunicatiebedrijven. Een ander wetsvoorstel regelt om het verstrekken van strafrechtelijke gegevens door het openbaar ministerie.

In 2002 waren 3,7 miljoen Nederlanders slachtoffer van een of meer vormen van criminaliteit, schrijft Donner in zijn begroting. Dat is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.