MEER PLAATSEN IN KINDEROPVANG

Het kabinet wil de capaciteit in de kinderopvang in 2004 uitbreiden tot 182.500, 10.000 meer dan eind 2002. In 2004 krijgen werkgevers die bijdragen aan de kinderopvang van hun werknemers extra fiscale aftrek. Hiermee is een bedrag gemoeid van 50 miljoen euro. Als vanaf 2005 de Wet basisvoorziening kinderopvang ingaat, komt er 100 miljoen per jaar extra beschikbaar.