MEER CULTUUR VOOR JEUGD

Zorgde het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) bij z'n introductie in het voortgezet onderwijs nog voor geschamper – pubers die met vouchers de schouwburg worden binnengesleept, en daar dan vooral lawaai zitten te maken – inmiddels is het ingeburgerd en wil het kabinet ook basisscholen en het vmbo inschakelen bij de verbreiding van cultuur. Culturele instellingen en basisscholen krijgen geld voor meer gezamenlijke plannen, en een speciaal `impulsprogramma' moet de leerkrachten sterken in hun rol van `cultuurdrager'. Ook de CKV-vouchers blijven bestaan: er is 8,3 miljoen euro voor beschikbaar.