LAATSTE KANS A4 MIDDEN-DELFLAND

Het komende begrotingsjaar zal beslissend zijn of de A4 wordt doorgetrokken via Midden-Delfland naar Schiedam/Rotterdam. Minister K. Peijs (Verkeer en Waterstaat) heeft bijna 150 miljoen euro meer uitgetrokken voor dit stukje snelweg waar al tientallen jaren over wordt gediscussieerd. Op de begroting staat nu 265 miljoen gereserveerd. Dat gaat voor een deel ten koste van aanpassing van de A12 tussen Den Haag en Gouda.

Het gedeelte van 6,5 kilometer tussen Delft en Schiedam is volgens voorstanders hard nodig om de bereikbaarheid van Rotterdam te verbeteren en de meestal verstopte A13 te ontlasten. Peijs en haar ambtenaren menen dat ze nu een aanvaardbaar compromis hebben bereikt waarin recht wordt gedaan aan de bezwaren van lokale en provinciale bestuurders, de milieubeweging en de voorstanders van een snelle verkeersweg. Als er nu weer geen besluit over wordt genomen, wil Peijs het plan definitief van tafel halen. Dan gaat het geld ergens anders heen, zo heeft ze haar medewerkers laten weten.