L. Lenssen weg na kritiek oppotdrift

Bestuurslid Leo Lenssen van de Bve Raad, de organisatie van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, is opgestapt. Aanleiding voor zijn terugtreden zijn de uitspraken van de bestuurder in tv-programma Buitenhof, waarin Lenssen zei dat scholen miljarden euro['s oppotten.

Lenssen is tevens voorzitter van het college van bestuur van ROC ASA, waarin mbo-scholen van Amsterdam, Utrecht en Amersfoort zijn gefuseerd. Volgens Lenssen bezitten alle scholen in Nederland, uitgezonderd de basisscholen, circa 5,5 miljard aan reserves. Van dat geld zou zeker twee miljard onmiddellijk uitgegeven kunnen worden voor beleid, zoals onderwijsvernieuwing.

Lenssen merkte op dat het scholen aan durf en visie ontbrak om zelf beleid uit te stippelen. Bovendien zou het ministerie van Onderwijs dit de scholen nog altijd moeilijk maken, omdat het onderwijs is dichtgetimmerd met regels .

Voorzitter Margo Vliegenthart noemt de uitspraak van Lenssen `onacceptabel'. Volgens oud-staatssecretaris Vliegenthart heeft Lenssen ,,volstrekt ten onrechte de suggestie gewekt dat het in het onderwijs slecht gesteld is met het onderwijsproces, het management en vernieuwing''.

Vliegenthart zegt dat de mbo-instellingen in 2001 een saldo hadden tusen de 5,1 miljoen euro negatief tot zeven miljopen positief. De scholen die reserves hebben, moeten die gebruiken om niet failliet te gaan, aldus Vliegenthart. Lenssen zou met zijn uitlatingen volgens de voorzitter de pogingen van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie om het onderwijs te vernieuwen, onnodig frustreren.

Volgens de Bve Raad heeft Lenssen zelf zijn zetel ter beschiking gesteld en is hij niet ontslagen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft minister van der Hoeven (CDA, Onderwijs) inmiddels gevraagd in te grijpen in de bestuurscrisis bij de Bve Raad. Volgens Tweede-Kamerlid Balemans is Lenssen wel degelijk ontslagen en moet de minister dat zo snel mogelijk terugdraaien. De voormalig bestuurder zelf was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.