KWALITEIT TOLKEN BLIJFT ONVOLDOENDE

De kwaliteit van tolkdiensten laat nog steeds te wensen over. Onvoldoende tolken zijn bereid om mee te werken aan een door justitie ontwikkeld certificeringsysteem. Justitie werkt aan de oprichting van een onafhankelijk kwaliteitsinstituut. Een speciale commissie bereidt een pakket van kwaliteits- en integriteitseisen voor tolken voor.