KLM-piloten eisen garantie bij een fusie

De piloten van KLM willen dat de directie van de luchtvaartmaatschappij de garantie geeft dat er geen banen verdwijnen bij een fusie tussen KLM en Air France.

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is bereid tot acties als duidelijkheid op dit punt uitblijft. VNV-president H. de Vries verklaarde vanochtend enigszins teleurgesteld te zijn over de geringe openheid die KLM biedt over het alliantieproces met Air France. Al enkele weken geleden hebben de vliegers hun vragen bij de directie neergelegd. De Vries: ,,Er is met de directie afgesproken dat er in geval van allianties geen ontslagen vallen''.

Verder zou tussen alliantiepartners een gelijke verdeling van de productie (vluchten) plaatsvinden. Eenzelfde verdeelsleutel moet gelden bij de verdeling van extra vluchten. Tot slot mag KLM volgens de VNV niet alleen bloeden als op last van Brussel de combinatie KLM-Air France op bepaalde routes vluchten moet inleveren, omdat ze daarop een te dominante marktpositie krijgt.

Op al deze punten hult de KLM-top zich momenteel in stilzwijgen. Speculaties over een op handen zijnd verbond tussen de nummers drie en vier van de Europese luchtvaartmaatschappijen doen echter volop de ronde. Maar KLM heeft na de mislukte fusie met Alitalia volgens een aantal betrokkenen leergeld betaald en gaat dit keer uiterst voorzichtig te werk.

Een bod op de aandelen KLM door Air France is volgens een aantal analisten het meest waarschijnlijk. Maar ook dan blijft de hoofdvraag of KLM geen bijwagen wordt van een andere luchtvaartmaatschappij. Ook de Nederlandse overheid, die via een zogeheten `golden share' een doorslaggevende stem heeft, zal niet accepteren dat de luchtvaartwerkgelegenheid en de positie van Schiphol voor een groot deel bepaald gaat worden door Fransen die vanuit Parijs hun belangen aansturen. Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine is als een van de weinigen ingelicht door het KLM-bestuur hoe de deal met Air France er precies komt uit te zien. Maar hij heeft van KLM een spreekverbod gekregen.

Een fusie/overname van KLM door Air France is volgens betrokkenen onvermijdelijk, aangezien KLM niet zelfstandig de kostenvoordelen kan realiseren die nodig zijn om op termijn zelfstandig te kunnen overleven. In de Franse media wordt gespeculeerd over een bod van Air France op alle aandelen van KLM. Ook wordt de mogelijkheid opengehouden dat Air France en KLM via een aandelenruil een belang nemen in elkaars bedrijven.