INGRIJPENDE HERVORMING WAO

Het kabinet wil met de invoering van een nieuw WAO-stelsel in 2006 het aantal nieuwe volledig arbeidsongeschikten terugbrengen van 60.000 naar 25.000 per jaar. Alleen volledig en duurzaam arbeidsongeschikten krijgen nog een WAO-uitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten krijgen vanaf dat jaar alleen een aanvullende uitkering als ze nog (deels) werken. Wie van deze groep geen werk heeft valt terug op WW en later op een uitkering op bijstandsniveau.

In het nieuwe WAO-stelsel komt ook een verplichte verzekering voor werkgevers om het risico te dekken dat hun werknemer door een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt raken. Werknemers moeten hun zieke werknemers bovendien verplicht twee jaar 70 procent van het loon doorbetalen. Werkgevers mogen in het tweede ziektejaar de 70 procent niet meer aanvullen. Tot 2007 wil het kabinet 1,3 miljard euro op de WAO bezuinigen.