HOGERE WERKDRUK VOOR RECHTBANKEN

De Raad voor de Rechtspraak verwacht de komende jaren een toenemende werkdruk op de rechtbanken en gerechtshoven. De behandeltijd van rechtszaken neemt toe omdat er steeds vaker tolken moeten worden ingezet. Daarnaast speelt Europese regelgeving een steeds grotere rol. Zo is de noodzaak toegenomen om getuigen ter zitting te horen. Het wetsvoorstel dat slachtoffers het recht van spreektijd tijdens zittingen geeft zal ook leiden tot langere behandelingstijden.

De raad waarschuwt voor onzekerheid bij bedrijven en particulieren als procedures langer gaan duren.

De raad komt volgend jaar met een beveiligingsplan voor gerechtsgebouwen. Een aantal incidenten in de afgelopen jaren heeft de noodzaak voor een dergelijk plan scherp aangetoond. ,,De bestaande voorzieningen voldoen niet meer en dienen te worden aangepast aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden'', aldus de raad.