Hof VS doorkruist stemming Californië

De tussentijdse stemming over het terugroepen van de gouverneur van Californië gaat voorlopig niet door. Dat heeft het federale Hof van Beroep voor de westelijke VS gisteren bepaald.

De uitspraak grijpt direct terug op het omstreden vonnis van het hoogste federale gerechtshof in de zaak `Bush versus Gore', in december 2000. Dat bepaalde toen dat kiezers er recht op hebben dat hun stemmen volgens dezelfde criteria worden geteld. Alleen was daar destijds geen tijd meer voor.

De kans is groot dat het Supreme Court in Washington ook bij het verloop van de verkiezingen in Californië wordt betrokken. De uitspraak van 2000 bracht George W. Bush in het Witte Huis. Het prestige van het Hof leed onder de directe inmenging in die belangrijke verkiezingen. Deskundigen betwijfelen of het Hof zich buiten de problemen in Californië kan houden.

In de huidige zaak bepaalde het federale Hof waar Californië onder valt dat de kans te groot is dat stemmen van kiezers in de zogenoemde recall-verkiezingen, die voor 7 oktober waren voorzien, verloren gaan. In zes kiesdistricten, waar in totaal 44 procent van de inwoners van Californië woont, worden nog ponskaart-stemsystemen gebruikt. Die zijn zo onnauwkeurig dat het volgens een kenner van kiessystemen 40.000 mensen hun stem kan kosten.

,,Dit is een beslissend moment in de geschiedenis van ons land, waarop we andere landen proberen te overtuigen van de waarde van vrije verkiezingen'', stelde het Hof in zijn uitspraak. ,,Een kort uitstel van de verkiezingen zal dit doel mogelijk maken en onze nationale betrokkenheid bij het democratisch proces versterken.''

De staat Californië beloofde bij een eerdere rechtszaak, aangespannen door een organisatie voor burgerrechten, ervoor te zullen zorgen dat in maart 2004 elektronisch stemmen in heel Californië mogelijk is. Als het Supreme Court de huidige zaak niet wil behandelen of afwijst, dan wordt de recall waarschijnlijk aan de kiezers voorgelegd op dezelfde dag, 2 maart, waarop in Californië voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen worden gehouden.

De uitspraak heeft veel reacties opgeroepen. Hoewel het Witte Huis en de landelijke Republikeinse partij zich van commentaar onthielden, zagen conservatieve commentatoren en gastheren van radio-talkshows aanleiding de rechters van lidmaatschap van een links complot te beschuldigen.

Gouverneur Gray Davis (Democraat) blijft voorlopig campagne voeren tegen zijn afzetting. Zijn belangrijkste opponent van Republikeinse zijde, Arnold Schwarzenegger, riep het Supreme Court op het uitstel ongedaan te maken: ,,Het volk heeft gesproken en hun woord moet – en zal – worden gerespecteerd.''

RECALL: pagina 5