Felle kritiek van bonden op begroting

De vakbonden wijzen de kabinetsplannen voor 2004 in scherpe bewoordingen af. De werkgeversorganisaties zijn positiever, maar vrezen dat zij bij de komende CAO-onderhandelingen de rekening gepresenteerd te krijgen.

FNV-voorzitter Lodewijk de Waal hekelt in zijn reactie op de miljoenennota de bezuinigingsdrift van het kabinet. ,,Nederland komt uit op een begrotingstekort van 0,5 procent in 2007 en 2,4 procent in 2004. Geen enkel Europees land realiseert dit, kijk naar Duitsland of Frankrijk.'' De FNV vindt een begrotingstekort van 1,5 procent in 2007 verantwoord.

,,Onredelijk, hardvochtig, onbarmhartig'', noemt CNV-voorzitter Doekle Terpstra de miljoenennota. ,,Dit kabinet heeft er duidelijk voor gekozen om op een harde manier te saneren.''

FNV en CNV maakten gisteren ook hun looneisen bekend. De FNV eist voor volgend jaar gemiddeld 1,25 procent loonstijging, het CNV houdt een bandbreedte aan van 1,25 tot 1,75 procent. Het eerdere aanbod van het CNV voor bevriezing van de lonen in ruil voor eenmalige loonsverhogingen is voorlopig van tafel.

FNV en CNV zinnen op acties, nu het overleg met het kabinet mislukt lijkt. ,,Acties die gekenmerkt zullen worden door slimheid, niet door massaliteit'', zegt Terpstra. Grote moeite hebben de vakbonden met de versobering van de vutregelingen en het pre-pensioen, waarmee het kabinet werknemers wil stimuleren langer aan het werk te blijven.

,,De tijdspanne waarin het kabinet deze maatregelen wil invoeren – per 2005 – is veel te krap'', zegt Terpstra. De vakbond voor het middelbare en hogere personeel, MHP, vindt dat het kabinet met ,,de verslechteringen in de sociale zekerheid en de pensioenen over de rand'' gaat.

De bonden wijzen ook het kabinetsplan voor een nieuw WAO-stelsel af. ,,Schokkend'' noemt De Waal dit plan. Het kabinet wijkt volgens hem op te veel punten af van het akkoord dat de vakbonden en werkgevers eerder over de WAO hebben bereikt in de Sociaal-Economische Raad.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW steunt ,,de richting van het kabinetsbeleid'', maar betwijfelt of de nadruk op het beheersen van de overheidsfinanciën het realiseren van economische groei bevordert. VNO-NCW heeft ,,geen bezwaar'' tegen een groter overheidstekort, mits dit geld wordt aangewend voor veel extra investeringen.

Het kabinet investeert volgens de werkgevers te weinig in kenniseconomie en infrastructuur. De werkgevers willen een centraal akkoord met de bonden sluiten, waarin over meerjarige loonmatiging, WAO, het pensioenvraagstuk en jeugdcriminaliteit afspraken moeten worden gemaakt.

Volgens MKB Nederland, de organisatie van het midden- en kleinbedrijf, legt het kabinet de consequenties van de vele bezuinigingen ,,op het bordje van de werkgevers en de werknemers''.

Hiermee wordt volgens de organisatie van het midden- en kleinbedrijf ,,een bom gelegd'' onder de loonmatiging in de CAO-onderhandelingen.

Looneisen FNV en CNV: pagina 13