`Effect van kortingen niet te overzien'

Het kabinet zou ,,een sterke culturele infrastructuur stimuleren'', maar in de Miljoennennota is daarvan niets te merken. Zo luiden de teleurgestelde reacties van de Raad voor Cultuur en Kunsten '92.

Op cultuur wordt in 2004 1,2 miljoen bezuinigd, en vanaf 2005 jaarlijks 19 miljoen euro op een totaal van ca. 655,4 miljoen. Staatssecretaris van Cultuur Medy van der Laan (D66) kondigde eerder vooral te willen korten op de `institutionele overhead' van de kunstsector.

Er komt wel extra geld voor de digitalisering van de collecties van musea en archieven, de educatieve functie van bibliotheken en cultuur op basis- en VMBO-scholen. ,,Dat valt toe te juichen'', aldus belangenvereniging Kunsten '92 vandaag in een reactie, maar ,,straks hebben we een prachtig stelsel aan voorzieningen voor cultuureducatie, maar zijn instellingen die de inhoud moeten leveren wegbezuinigd!'' Volgens Kunsten '92 zijn de bezuinigingen ,,ongekend hoog''. Bezuinigen op de dienstverlenende instellingen zal ,,weinig opleveren'', omdat ,,de cultuurnotasystematiek [al] garant staat voor een vierjaarlijkse schoonmaak.''

Ook de Raad voor Cultuur spreekt vandaag in een brief aan de staatssecretaris zijn zorg uit over de bezuinigingen. De korting op het budget ,,lijkt gering'', aldus de Raad, maar kan ,,ingrijpende gevolgen'' hebben door de ,,versnipperde wijze van financiering'' van de cultuursector. Cultuur zal ook getroffen worden door bezuinigingen bij gemeenten en provincies en bij andere ministeries. De toenemende wet-en regelgeving voor o.a. pensioenen en uitkeringen zorgt met name bij de podiumkunsten voor stijgende kosten. Dan zijn er nog de negatieve effecten van het verdwijnen van de Melkertbanen, het ,,eventueel wegvallen'' van de stimuleringsmaatregelen voor de film en de forse bezuinigingen op de publieke omroep en de omroeporkesten. De Raad zegt ,,in dit stadium niet volledig [te kunnen] overzien welk effect het totaal van de kortingen op de cultuursector heeft''. Echter: ,,De ervaring leert dat wat eenmaal is verdwenen, maar heel moeilijk weer teruggebracht kan worden.''

In april 2004 adviseert de Raad voor Cultuur over de Kunstenplanperiode 2005-2008, zonder zich daarbij aan de grenzen van het budget te houden. Van der Laan maakt dit najaar in een brief aan de Tweede Kamer haar doelstellingen ,,in den brede'' bekend.