ECONOMISCHE ZAKEN

Wie: L.J. Brinkhorst (D66)

Wat wil hij? Van Nederland een innovatieve economie maken. Versterking van concurrentie door Nederlandse Mededingingsautoriteit en Opta ruime bevoegdheden te geven. Liberalisering energiemarkt met waarborgen voor de consument.

Hoe? Met loonmatiging en het stimuleren van innovatief ondernemen wil minister Brinkhorst de economische prestaties van Nederland verbeteren. Onlangs is het Innovatieplatform opgericht, dat erop moet toezien dat wetenschappelijke kennis beter door bedrijven kan worden gebruikt.

Binnen Europa loopt Nederland economisch achter. De loonkosten zijn te hoog, de productiviteit ligt te laag en er worden te weinig vernieuwende producten gemaakt. Brinkhorst wil een `cultuurverandering' in het Nederlandse bedrijfsleven, dat meer moet investeren in research & development. Nu liggen deze uitgaven nog op 1 procent van het bruto binnenlands product, ruim onder het Europese gemiddelde van 3 procent. Uit onderzoek blijkt volgens Economische Zaken dat innovatieve ondernemingen veel meer exporteren dan andere bedrijven. Het kabinet wil de hoge Nederlandse octrooikosten verlagen, iets waar vooral het midden- en kleinbedrijf last van heeft.

Op 1 juli 2004 moet de liberalisering van de energiemarkt voltooid zijn. Om de voorziening van energie te kunnen garanderen, ook als een energieproducent failliet gaat, komt Brinkhorst dit najaar met aanvullende wetgeving. Toezichthouder DTe legt sancties op aan netbeheerders die niet goed functioneren.

Staatssecretaris Van Gennip gaat zich bezighouden met het verbeteren van het ondernemingsklimaat. Veel ondernemers hebben last van tegenstrijdige regelgeving, bijvoorbeeld tussen de Arbowet en de Warenwet. Deze problemen wil Van Gennip wegnemen. Ondernemers hebben ook veel last van criminaliteit en administratieve lasten: beide wil Economische Zaken in 2007 met 25 procent terugdringen. In 2004 gaat het ministerie met dertig grote steden `prestatieafspraken' maken over het opknappen van bedrijventerreinen. Economische Zaken ondersteunt de aanbevelingen van de commissie-Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur en wil het duurzaam ondernemen bevorderen.