Duizenden banen weg bij rijksoverheid

Bij de rijksoverheid staan de komende jaren vele duizenden banen op de tocht. Alleen al bij het ministerie van Defensie komen 11.700 banen te vervallen.

Dat is grotendeels het gevolg van een bezuinigingsmaatregel waartoe het vorige kabinet reeds had besloten.

Bij Defensie moeten naar verwachting ten minste duizend ambtenaren gedwongen vertrekken. Bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gaat het om 1.200 van de 5.500 voltijdbanen. Bijna de helft van deze ambtenaren is werkzaam voor het bureau Heffingen dat de mestadministratie bij moet houden.

De verschillen tussen de departementen zijn groot. Minister Dekker van VROM kondigde in een toelichting op haar begroting aan dat hier de komende drie jaar 600 arbeidsplaatsen worden geschrapt. Defensie zal 67 miljoen euro op het burgerpersoneel moeten besparen en nog eens 98 miljoen op het militaire personeel. Justitie bezuinigt volgend jaar vijf miljoen euro op haar personeelsbestand, een bedrag dat in 2007 moet zijn opgelopen tot 26 miljoen euro. Het ministerie gaat vooralsnog niet uit van gedwongen ontslagen.

Ook op andere ministeries moeten de consequenties van de afslankoperaties nog worden uitgewerkt. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (105 miljoen bezuinigen op personeel en apparaatskosten) doet dat later deze week. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken verwacht dat de collectieve sector ondanks de personeelsreductie de komende jaren toch nog groeit, zo liet hij bij de presentatie van zijn begroting weten. ,,Er zijn ook nog groeisectoren, zoals de politie. En ook onderwijs en zorg horen niet tot de knipsectoren.'' Volgens Remkes gaan vrijwel alle departementen in ieder geval snoeien in het aantal externe adviseurs.

Het ministerie van Defensie hoort, voor zover bekend, tot de zwaarst getroffen departementen. Het vorige kabinet had al besloten dat er 4.800 banen moesten verdwijnen en deze zomer maakte `invaller' minister Kamp duidelijk dat er nog eens 3.900 functies zouden vervallen. Staatssecretaris Van der Knaap heeft nu laten weten dat daar nog eens 3.000 geschrapte banen bijkomen, mede doordat het ministerie van Defensie kort voor de nieuwe bezuinigingen een succesvolle wervingscampagne had gehouden.