Donner: cellentekort groter

Minister Donner van Justitie verwacht, ondanks extra investeringen, dat het cellentekort de komende jaren verder zal oplopen. Hij baseert zich op nieuwe prognoses van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Het tekort zal de komende jaren bij ongewijzigd beleid verdrievoudigen.

Donner schrijft dat in een vandaag verstuurde brief aan de Tweede Kamer. Het huidige cellentekort heeft er inmiddels toe geleid dat 7500 gedetineerden te maken kregen met incidenteel versneld ontslag (3089 man ), strafonderbreking (4006) en en incidenteel versnelde uitzetting (406) van gedetineerde vreemdelingen.

Het cellentekort in de komende jaren is deels het gevolg van aanscherping van het veiligheidsbeleid, schrijft de minister. Zo moet de politie de komende jaren 40.000 extra zaken aandragen bij het openbaar ministerie en is het de verwachting dat het aantal opgepakte drugskoeriers volgend jaar hoger zal zijn dan in 2002 het geval is geweest. Ook is extra celcapaciteit nodig omdat er meer acties zullen plaatshebben tegen illegalen.

Voor het gevangenhouden van zogeheten veelplegers is voorlopig een capaciteit van duizend plaatsen beschikbaar, ondanks de inschatting dat het daarbij gaat om zo'n vijfduizend draaideurcriminelen.