Dom, dommer, domst? 5

Ruim 25 jaar geef ik onderwijs aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en de laatste vijf jaar tevens aan de Vrije Universiteit van Brussel. Soms nemen de Belgische en Nederlandse studenten dezelfde stof tot zich, maar de wijze waarop ze dat doen verschilt. In Brussel neem ik mondelinge examens af in Nijmegen mondelinge (en schriftelijke) tentamens. In Nijmegen weten ze me vaak te zeggen dat de antwoorden op mijn vraag inderdaad in het boek staan, ze kunnen deze zo opzoeken.

In Brussel ratelen ze de rijtjes doorgaans vlekkeloos op. Ja, zo beweren de studenten hier, maar onze Belgische vrienden leren wel uit het hoofd maar het ontbreekt hen aan inzicht. Bij het toetsen van inzicht vallen er echter minstens zoveel Nederlanders door de mand als Belgen (en deze laatste kennen dan in elk geval nog de feiten).

In Nijmegen wordt snel geklaagd dat veel literatuur moet worden bestudeerd of een duur boek moet worden aangeschaft. In Brussel wordt hierover gezwegen. In Nijmegen is het voor de financiële onderbouwing van de universiteit van belang dat ze hun bul halen en met name bij de scriptie begeleid je sommige studenten van de wieg tot het graf.

Uiteindelijk geef je je eigen werk een klein zesje en moet je ze prijzen bij het uitreiken van hun diploma. Begeleiding bij werkstukken en scriptie in België is doorgaans minimaal, de student moet zelf laten zien dat hij onderzoek kan doen.

Er zijn in Brussel voor de studenten minder kansen om een proefschrift te schrijven. Er worden in Brussel in mijn vakgebied en voorzover mijn ervaring reikt hogere eisen gesteld dan in Nederland en er wordt meer pijn geleden.

Tevens lijken professoren aan de Vrije Universiteit in de uren dat ze les moeten gegeven meer op onze leraren aan de middelbare scholen dan op hun collega's aan de Nederlandse universiteiten. Dit gaat ten koste van hun tijd voor onderzoek. Tot slot kun je in Nijmegen gemakkelijk een vergadertijger worden, in Brussel vergader ik eenmaal per jaar en dan gaat het over toekenning van punten aan studenten.

    • Bastiaan Bommeljé