Dom, dommer, domst? 4

In het artikel `Tevreden met een 5,5' wordt gesteld dat studenten weinig inhoudelijke ambitie hebben, en meer belang hechten aan gezelligheid en nevenactiveiten tijdens de studie (NRC Handelsblad, 8 september).

Dit beeld is voor honderd procent juist. Ik wil er echter aan toevoegen dat niet vergeten moet worden dat een dergelijke mentaliteit in het verleden doelbewust is aangekweekt.

In het midden van de jaren '90 van de vorige eeuw riepen de potentiële toekomstige werkgevers van deze studenten (bedrijfsleven, overheid) om het hardst dat vakinhoudelijke kennis en ervaring nauwelijks een rol spelen bij het al dan niet doen van een aanbod aan een sollicitant. Men had slechts behoefte aan toekomstige `general managers' en daarvoor was het uitsluitend van belang dat de kandidaat over goede communicatieve vaardigheden beschikte. En deze worden uiteraard beter aangeleerd tijdens nevenactiviteiten in het studentenleven dan door colleges en tentamens.

Dus dan is een 5,5 voor een tentamen ruim voldoende. Kortom, men heeft de studenten gekweekt die men zelf wilde.

De teksten zijn ontleend aan uitspraken van studenten die in NRC Handelsblad van 8 september reageren op het artikel `Wordt Nederland dommer?' in ons maandblad M. Artikelenserie en dicussie op www.nrc.nl

    • Paul van den Hoek