Dom, dommer, domst? 1

In het maandblad M van 6 september doen enkele hoogleraren uitspraken over de kwaliteit van Nederlandse universitaire studies. Het is middelmaat wat de klok slaat. Daargelaten of dat een juiste constatering is, immers ze zijn zelf een product van deze universiteiten en ik denk niet dat zij zichzelf als middelmatig zullen bestempelen, hebben hun uitlatingen een hoog `nestbevuilend' karakter. De hoogleraren kunnen vergeleken worden met Nederlanders die twee kilometer over de Belgische zijn gaan wonen en beginnen te schelden op het Nederlandse belastingklimaat.

Ook deze hoogleraren hebben vrijwel kostenloos onderwijs genoten, tot en met de universiteit toe. En op het moment dat de tijd is gekomen om wat terug te doen, gaan zij naar het buitenland en beginnen te mekkeren dat het in Nederland allemaal zo slecht is. Laten ze dan sportief zijn en de handschoen oppakken door hun eigen kwaliteiten over te brengen aan studenten via boeiende colleges en andere onderwijsinspanningen om te proberen van een 5,5 een zesje, en misschien wel een zeven te maken. Dat zou getuigen van moed en liefde voor het eigen vak.