DEFENSIE

Wie: H.G.J. Kamp (VVD)

Wat wil hij? Een kwalitatief hoge bijdrage leveren aan de internationale vrede en veiligheid, ondanks de sterk verminderde financiële middelen die het ministerie tot zijn beschikking heeft.

Hoe? Dikwijls al hebben ambtenaren en militairen bezworen dat verder snoeien op de defensiebegroting waarachtig niet meer mogelijk was. Toch krijgen ze de komende vier jaar opnieuw een vloedgolf van nieuwe bezuinigingen over zich heen. Liefst 11.700 functies vervallen. Meer dan duizend gedwongen ontslagen worden verwacht en zowel 53-jarige militairen als 57-jarige ambtenaren worden aangemoedigd vervroegd met pensioen te gaan.

Deels gaat het overigens om functies waarvan vorig jaar al was besloten die te schrappen. Minister Kamp en staatssecretaris Van der Knaap denken aan het einde van deze kabinetsperiode nog ongeveer 65.000 burgers en militairen op de loonlijst te hebben.

Nederland geeft nu 1,6 procent van zijn bruto binnenlands product uit aan defensie, minder dan het gemiddelde van de Europese Unie van 2 procent. Kamp verzekert de Tweede Kamer echter dat deze zich niet moet blindstaren op zulke cijfers. Volgens hem onderscheidt de krijgsmacht zich door ,,de goede kwaliteit van haar militaire bijdragen op elk geweldsniveau''.

Net als in voorgaande jaren ligt het accent bij Defensie in toenemende mate op vredesoperaties en crisisbeheersing in gebieden ver buiten de traditionele invloedsfeer van de NAVO.

De ingrijpende veranderingen vergen komend jaar veel aandacht. De minister weigert ditmaal de kaasschaaf toe te passen. In plaats daarvan zet hij het mes in krijgsmachtonderdelen die niet meer nodig zijn, zoals de Orion-patrouillevliegtuigen op vliegkamp Valkenburg bij Leiden. De onderzeebootdreiging, waarvoor die waren bedoeld, is grotendeels verdwenen.

De minister wil toch in nieuw materieel te investeren. Zo krijgt de pantserinfanterie er volgend jaar drie compagnieën bij met het oog op nieuwe vredesoperaties. Ook wordt geïnvesteerd in luchttransportcapaciteit in de vorm van een DC-10-transportvliegtuig en transporthelikopters.