COMPENSATIE VOOR DUURDERE ZORG

De lagere inkomensgroepen kunnen de extra kosten terugkrijgen die zij voor zorg maken. De kosten stijgen door verkleining van het ziekenfondspakket en invoering van eigen bijdragen. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) richt een zogeheten verzilveringsfonds op (89 miljoen euro in 2004). De Belastingdienst voert de nieuwe regeling uit. Dit geld komt bovenop de fiscale regeling voor buitengewone uitgaven, zoals voor ziekte, invaliditeit of bevalling, waarop chronisch zieken en mensen met lage inkomens nu een beroep kunnen doen (80 miljoen in 2004). Ook trekt Hoogervorst 60 miljoen euro uit om de effecten te verzachten voor het niet langer vergoeden van `zittend ziekenvervoer'.