CDA bereid tot concessies bij sociaal akkoord

Regeringspartij CDA wil dat het kabinet meer bereidheid toont concessies te doen aan werkgevers en werknemers om een meerjarig sociaal akkoord te sluiten.

Dat zegt CDA-fractieleider Verhagen in een reactie op de miljoenennota, die vanmiddag is gepresenteerd. Vooral de mogelijkheden om vervroegd met werken te stoppen moeten minder beperkt worden dan het kabinet wil, aldus Verhagen.

De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 scharen zich alle achter de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid. De oppositie in de Tweede Kamer reageert scherp afwijzend, met name op de voorgenomen ingrepen van het kabinet in de sociale zekerheid en de zorg.

PvdA-leider Bos spreekt van een ,,hopeloze, onfatsoenlijke miljoenennota.'' Hij verwacht dat de werkloosheid zal oplopen en de economie zal ,,afglijden''.

De ingrepen treffen volgens de PvdA vooral mensen die ,,toch al in knel zetten.'' Bos verwijt dat kabinet dat ,,nergens hoop'' wordt geboden.

Volgens SP-leider Marijnissen kiest het kabinet ,,vooral voor korten, snoeien en afbreken.'' De Socialistische Partij meent dat ,,de economische tegenwind wordt gebruikt als excuus om de VVD-visie op de sociale zekerheid en de collectieve voorzieningen'' door te zetten. Dat leidt volgens de SP onder meer tot een ,,verder achterop rakende publieke sector'' en een ,,sterk toenemende sociale tweedeling.''

GroenLinks-leider Halsema spreekt van een ,,opheffingsuitverkoop van de verzorgingsstaat''. Volgens Halsema hoopt het kabinet ,,door het luiden van de economische noodklok (...) de aandacht af te leiden van de afbraak van werkgelegenheid en sociale zekerheid en het uitkleden van het ziekenfonds''.

Volgens ChristenUnie-voorman Rouvoet laat het kabinet vooral ,,de slachtoffers van de ingrijpende bezuinigingen in de kou staan''.

Volgens de LPF schuift het kabinet te veel problemen door naar de burgers en ontbreekt het aan ,,leiderschap'' om vooral de onveiligheid aan te pakken.

De SGP vraagt het kabinet met name meer concrete actie op het gebied van waarden en normen en bepleit een tien-puntenplan voor het gezin.

De coalitiepartijen VVD en D66 prijzen juist de hervormingen die het kabinet wil doorvoeren in de sociale zekerheid. Volgens VVD-leider in de Tweede Kamer Van Aartsen draait het kabinet ,,niet om de hete brij heen'' en pakt het problemen ,,veelal goed aan.'' Het kabinet maakt ,,echte keuzes'', waardoor de economie zal herstellen, zoals het hervormen van de sociale zekerheid en het schrappen van de fiscale faciliteiten voor vervroegde uittreding.

Van Aartsen is niet tevreden over het extra aantal agenten waarin het kabinet voorziet.

Volgens D66-leider Boris Dittrich komt het kabinet met ,,harde maar noodzakelijke maatregelen''. D66 voorspelt dat deze maatregelen zullen leiden tot ,,een einde aan de politieke onmacht en de naar binnen gekeerde zelfgenoegzaamheid''.

CDA-fractieleider Verhagen pleit voor een ,,overbrugging'' voor de afschaffing van de vut. Het CDA is tegen de plannen van het kabinet om werknemers vanaf 2005 belasting vooruit te laten betalen als zij met de vut gaan. De `levensloopregeling' moet worden uitgebreid, onder meer om deeltijdpensioen te bevorderen.