CAMPAGNE WAARDEN EN NORMEN

De Rijksvoorlichtingsdienst begint, in opdracht van de minister-president, een campagne ter bevordering van waarden en normen. Doel daarvan is het publieke debat daarover te bevorderen.

In het onderwijs zal, vanaf het niveau van de basisschool, het onderwerp waarden en normen een herkenbare plaats krijgen. Agressief verkeersgedrag heeft de bijzondere zorg van het kabinet. Andere maatregelen op dit gebied zijn er op het gebied van onderwijs, veiligheid, jeugdbeleid en integratie.

Het streven naar `herstel van normen en waarden' is geen exclusief terrein van de overheid, aldus de miljoenennota. De overheid draagt er echter een bijzondere verantwoordelijkheid voor. Van immigranten wordt verlangd dat zij zich aan de in Nederland gangbare waarden aanpassen. ,,Komen is kiezen'', aldus premier Balkenende in zijn toelichting bij de troonrede.