BUITENLANDSE ZAKEN

Wie: J.G. de Hoop Scheffer (CDA)

Wat wil hij? De uitbreiding van de Europese Unie en een gedegen voorbereiding op het Nederlandse voorzitterschap in de tweede helft van 2004. Tegelijk blijven streven naar een multilateraal systeem `met tanden'.

Hoe? Minister De Hoop Scheffer legde het nog maar eens uit bij de toelichting op de begroting. Nee, hij wil het Europese buitenlands beleid niet overlaten aan de grote lidstaten. Maar de rol van Nederland als kleiner land is beperkt. ,,Als de grote het niet eens zijn, dan is er dus geen Europees buitenlands beleid'', zei hij droogjes.

Dat wil niet zeggen dat Nederland, in de aanloop naar zijn eigen voorzitterschap van de EU, niet alles uit de kast zal halen. Navelstaren is immers slecht voor Nederland, om een geliefde zegswijze van De Hoop Scheffer te citeren. Vooral via de bilaterale diplomatie kan Nederland zijn invloed doen gelden. Het kabinet wil met name scherp in de gaten houden of landen die volgende zomer tot de EU toetreden wel voldoen aan alle toelatingseisen.

Spannend wordt ook hoe Nederland zich opstelt tijdens de Intergouvernementele Conferentie over de ontwerp-grondwet voor de EU, die over enkele weken begint. Het kabinet wilde voor prinsjesdag nog niet exact uit de doeken doen wat Nederland precies voorstaat. Maar dat ook Nederland nog wat wil sleutelen aan de grondwet, staat vast. Intussen hoopt het te voorkomen dat het bouwwerk dat door de Conventie in de steigers is gezet, niet omvalt.

Tegelijk streeft Nederland naar een multilateraal systeem `met tanden'. De Irak-crisis, het toenemende gevaar van de proliferatie van massavernietigingswapens, de dreiging van het internationale terrorisme en van de zogenoemde failed states dwingen de wereldgemeenschap er, volgens De Hoop Scheffer, toe nauw samen te werken.

Net als andere ministeries moet ook Buitenlandse Zaken bezuinigen. Het is nog niet duidelijk welke ambassades of consulaten eventueel moeten sluiten.

En De Hoop Scheffer zelf? Zal hij bij de volgende begroting geen minister meer zijn, maar in Brussel zitten, als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO? De minister zei nogmaals dat Nederland nu helemaal geen kandidaat heeft. En als hij kandidaat was, zou hij willen? ,,Als mijn tante wieletjes had, kon ze rijden'', grijnsde de minister.