BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Wie: T.C. de Graaf (D66)

Wat wil hij? Nieuwe bestuurlijke verhoudingen op de Antillen. Verbetering van de overheidsfinanciën en rechtshandhaving aldaar. Gekozen burgemeester.

Hoe? Minister De Graaf komt nog dit jaar met het `Programma modernisering van de overheid'. Overheidsdienstverlening moet beter worden georganiseerd. Dat geldt niet alleen voor de rijksoverheid, maar ook voor provincies en gemeenten. In 2004 moet minimaal 45 procent van de publieke dienstverlening elektronisch beschikbaar zijn.

Het gekozen burgemeesterschap en een nieuw kiesstelsel moeten nog deze kabinetsperiode verwezenlijkt worden. Het gekozen burgemeesterschap wordt in 2006 geïntroduceerd. In juli 2004 gaat een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zodat het politieke debat op hoofdlijnen gevoerd kan worden.

In 2004 gaat ook een wetsvoorstel naar de Kamer over een nieuw kiesstelsel. Uitgangspunt is meer nadruk op het eigen mandaat van individuele volksvertegenwoordigers. Het moet een kiesstelsel worden dat in mengvorm ook het districtenstelsel in zich draagt. Het nieuwe kiesstelsel moet de herkenbaarheid van volksvertegenwoordigers vergroten.

Een nog in te stellen werkgroep moet op korte termijn aanbevelingen doen over een nieuwe verdelingsbevoegdheid van verantwoordelijkheden tussen het landsbestuur van de Antillen en de afzonderlijke eilanden. Uitgangspunt is dat de Antillen als land niet uiteenvallen. Een andere werkgroep moet aanbevelingen uitbrengen over de vraag of de Antillen en Aruba de status van `ultraperifeer gebied' (buitengebied) van de Europese Unie moeten krijgen. Als de beide landen zich daarover positief uitspreken, zal Nederland dat binnen de EU bevorderen.

De zorg voor rechtshandhaving is primair de verantwoordelijkheid van de Antillen zelf. Maar de problematiek overstijgt vaak de grenzen van de eilanden. Nederland heeft met de Antillen en Aruba afspraken gemaakt om programma's rechtshandhaving op te stellen. De kustwacht en het recherchesamenwerkingsteam worden waar nodig versterkt.

Gerectificeerd

De Graaf

In het artikel over de beleidsvoornemens van minister T.C. de Graaf (16 september, pagina 24) heet zijn departement Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Graaf is minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Zijn budget bedraagt 335 miljoen euro.