ANWB: zwemparadijs niet veilig

De ANWB vindt dat de zwemparadijzen niet veilig genoeg zijn. De vloeren zijn vaak glad en de badmeesters letten niet op. Te weinig geld, zeggen gemeenten

Veel Nederlandse zwemparadijzen zijn niet veilig genoeg. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het ANWB ledenblad `de Kampioen' is uitgevoerd onder 25 zwembaden. Meer dan de helft van de bezochte zwemparadijzen bleek volgens de ANWB niet veilig genoeg. Met name aan het toezicht zou veel verbeterd kunnen zorden. Soms staan badmeesters te kletsen en letten ze ,,niet actief genoeg' op.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de afdeling Waren- en Dienstenonderzoek van de ANWB en het bureau Aquabasic. Dit bureau voert al jaren risicoinventarisaties uit voor zwembaden. De 25 zwemparadijzen werden eenmaal bezocht door Aquabasic en tweemaal door de ANWB. De resultaten verschijnen deze week in het ANWB-ledenblad de Kampioen.

Zwemparadijzen zijn luxe uitgevoerde zwembaden met extra voorzieningen. In 19 baden is gebrekkig toezicht of zou het alerter kunnen, concludeert de ANWB. De toezichthouders staan teveel met elkaar te kletsen of zijn nergens te bekennen. Ook constateerden de onderzoekers tal van andere gebreken.

De ANWB bezocht grote zwemparadijzen door heel Nederland, aldus woordvoerder M. van Tol. Hoewel hij geen conclusies wil trekken voor andere zwemparadijzen denkt hij wel ,,een signaal af te geven van wat er gaande is.'

De ANWB heeft de resultaten voorgelegd aan de zwemparadijzen. Een aantal heeft aangekondigd maatregelen te treffen om de veiligheid te verbeteren. Vooral gemeentelijke accomodaties wijzen op hun moeilijke financiële situatie, zegt Van Tol.

Drie baden kregen van de onderzoekers zelfs een 2, waaronder Aquacenter Den Hommel in Utrecht. De onderzoekers troffen ,,bijzonder gladde vloeren' aan en badmeesters die in plaats van op te letten de toiletten schoonmaakten. Bedrijfsleider Stefan Rasing: ,,Dat zijn momentopnames geweest.' De toezichtsplannen die hij in overleg met de provincie gemaakt heeft, zijn goedgekeurd.

Ook het Japanse subtropische zwem- en saunaparadijs van De Smelt in Assen scoorde een twee. ,,Waar zijn de badmeesters?' vroegen de onderzoekers zich af. Manager Wanda Stuurt is ,,niet content'. ,,Ik weet niet waar ze op gelet hebben, maar als er golven komen in het golfslagbad gaat altijd het licht aan. De badmeester kijkt dan vanaf de badmeesterspost. Het kan zijn dat ze hem even niet gezien hebben, hij maakt zijn ronden om het bad heen.'

Volgens Stuurt worden alle baden jaarlijks gecontroleerd door de provincie. Ze is het dan ook niet eens met de berichtgeving. Ook zij wijt de slechte beoordeling aan momentopnames. ,,Voor mijn gevoel heb ik de zaken goed voor elkaar. Ik ga toch alles nog eens goed tegen het licht houden om te kjken of het beter kan.'

Van Tol van de ANWB wijst erop dat het menselijk is om kritiek af te wijzen. Drie keer een zwembad bezoeken is echter geen momentopname. Al zou een groter aantal bezoeken een rechtvaardiger beeld geven. Maar 25 zwembaden drie keer bezoeken ,,is al een behoorlijke onderneming', zegt hij.

Gerectificeerd

Zwemparadijs

Het bericht ANWB: zwemparadijs niet veilig (16 september, pagina 5) vermeldt zwemparadijs De Smelt en onderzoeksbureau Aquabasic. De betrokken ondernemingen schrijven zelf DeSmelt respectievelijk AquaBasiC.