Annan vraagt troepenmacht voor Liberia

Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties heeft de Veiligheidsraad gevraagd om een troepenmacht van 15.000 soldaten, 900 politie-agenten en 250 waarnemers voor Liberia.

De Veiligheidsraad zou in de loop van de dag over het verzoek vergaderen.

De VN-macht zou al begin oktober de huidige West-Afrikaanse vredesmacht in Liberia moeten vervangen, zo blijkt uit de ontwerpresolutie aan de Veiligheidsraad. Haar belangrijkste taak moet de ontwapening van troepen, en met name kindsoldaten zijn. Op dit moment zijn meer dan 30.000 gewapende strijders van milities, regeringslegers en paramilitaire groepen actief in het West-Afrikaanse land. Annan noemt het land instabiel, ondanks de recente positieve politieke ontwikkelingen in het land. ,,De situatie blijft een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid, de stabiliteit in de West-Afrikaanse regio en vrede in Liberia'', aldus het voorstel.

Annan stelt voor de VN-vredesmacht een ruim mandaat onder hoofdstuk zeven van het VN-Handvest mee te geven. Dat betekent dat de militairen niet alleen uit zelfbescherming, maar ook bij het uitoefenen van hun taak geweld mogen gebruiken. Hij bepleit fouten uit het verleden te voorkomen, toen onvoldoende en slecht uitgeruste troepen werden ingezet ,,met desastreuze gevolgen'', een referentie naar de in eerste instantie beperkte troepeninzet in Sierra Leone. Rebellen ontvoerden daar 500 VN-soldaten.

De VN-gezant in Liberia, Jacques Klein, gaf eerder eveneens aan dat een aanzienlijke troepenmacht nodig is om een einde te maken aan de moorden, verkrachtingen en berovingen in het land om ,,een potentiële destabilisatie van West-Afrika te voorkomen''.

De secretaris-generaal meent eveneens dat het noodzakelijk is na te denken over reïntegratie van de strijders, en om daar geld vrij te maken. ,,Tenzij we het reïntergratieprobleem tijdig en effectief aan de orde stellen, zullen de duizende ontwapende jongeren, in bittere armoede terugkeren naar de rimboe en huurlingen worden, niet alleen in het land, maar ook in een subregio die al wordt overspoeld door huurlingen'', aldus Annan.

Hij noemt het vorige maand ondertekende vredesakkoord en het vertrek van president Charles Taylor een ,,unieke kans'' om een van Afrika's voortdurende conflicten te beëindigen. Een overgangsregering zal op 14 oktober aantreden en de weg vrijmaken voor verkiezingen in 2005.