`Allochtonen een jaar langer naar basisschool'

Allochtone jongeren zouden een jaar langer naar de basisschool moeten om hun kansen in het onderwijs te vergroten. Met de introductie van een negende jaar kunnen leerachterstanden worden goedgemaakt. Volgens de Utrechtse hoogleraar orthopedagogiek P. Leseman zijn de mogelijkheden om achterblijvende leerlingen bij te spijkeren momenteel beperkt. Extra lessen of een extra jaar kunnen een uitkomst zijn, aldus Leseman. In een vraaggesprek met het dagblad Trouw wijst hij er vandaag op dat het aantal scholieren met leerachterstand de komende tientallen jaren sterk zal toenemen.