Zweden zeggen nee tegen invoering euro

De Zweden hebben zich gisteren in grote meerderheid uitgesproken tegen invoering van de euro. Premier Göran Persson, voor wie de uitslag een persoonlijke nederlaag is, ziet er geen aanleiding in om af te treden.

,,Het is geen geheim dat ik een andere uitkomst wilde'', aldus Persson. Hij zei dat de hoge opkomst (81 procent) het wel makkelijker maakt het resultaat van het referendum te accepteren. ,,Ik overzie op dit moment nog niet alle consequenties ervan, maar de regering zal de Zweedse belangen in Europa blijven behartigen.''

De moord afgelopen woensdag op de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Anna Lindh, een van de leiders van de `ja'-campagne, heeft nauwelijks effect gehad op de uitslag. Enkele opiniepeilingen, die steeds een forse voorsprong voor de tegenstanders hadden laten zien, suggereerden na de dood van Lindh dat het een nek-aan-nekrace zou worden. In werkelijkheid bleek het verschil tussen tegenstanders (56,8 procent van de stemmen) en voorstanders (41,8 procent) zelfs groter dan de meeste peilingen hadden laten zien.

Een van de eerste buitenlandse reacties op de Zweedse televisie kwam van Romano Prodi, voorzitter van de Europese Commissie. Prodi zei dat hij op deze uitkomst voorbereid was geweest, maar toonde zich niettemin teleurgesteld. ,,Deze uitslag geeft stof tot nadenken. Het gaat om meer dan de euro. De euro staat symbool voor meer Europese integratie.'' Prodi voorzag dat de uitkomst de invloed van Zweden op het beleid in Brussel zou verzwakken. In een officiële verklaring sprak de Europese Commissie gisteren het vertrouwen uit ,,dat de Zweedse regering de weg naar voren zal kiezen en het europroject in Zweden levend zal houden''.

In Groot-Brittannië leggen tegenstanders van de euro de uitslag van het Zweedse referendum uit als een steun in de rug. Volgens hen is een referendum over Britse deelname voorlopig ondenkbaar. Maar volgens Peter Hain, fractieleider van Labour in het Lagerhuis, heeft de Zweedse uitslag ,,geen effect'' op een Britse beslissing over het eventueel houden van een referendum.

Volgens onderzoekers is de sociaal-economische positie in belangrijke mate bepalend geweest voor het stemgedrag. In Zweden waren de voorstanders van de euro vooral te vinden onder hogere inkomensgroepen, in de steden, het `rijkere' zuiden en onder mannen. Relatief veel vrouwen stemden tegen de euro, uit vrees dat hun maatschappelijke positie erdoor zou kunnen worden aangetast.

STAD VAN LINDH: pagina 5

HOOFDARTIKEL: pagina 7

    • Herman Amelink