Weisglas: kortere spreektijd Kamer

Tweede Kamervoorzitter Weisglas wil dat ook een minderheid van dertig Kamerleden een spoeddebat kan aanvragen. Nu is daar een meerderheid (76) van de Kamer voor nodig. Weisglas wil hiermee voorkomen dat coalitiepartijen de aanvraag van een debat door de oppositie om politieke redenen tegenhouden. Hij zei dit gisteren in het tv-programma Buitenhof. Twee weken geleden klaagden oppositiepartijen dat CDA en VVD een spoeddebat met Balkenende onmogelijk maakten over de `for your eyes only'-informatie over Irak die hij van de Britse premier had gekregen.

Weisglas is niet tevreden over de manier waarop de Kamer functioneert. In een toelichting op zijn uitspraken zei hij vanmorgen desgevraagd dat er een cultuuromslag moet komen bij de Kamerleden, zodat een scherpere controle op de regering mogelijk is.

Weisglas, sinds mei 2002 Kamervoorzitter, wil deze omslag aanmoedigen met maatregelen als kortere spreektijden tijdens debatten en meer mogelijkheden voor spoeddebatten met de regering. Kamerleden moeten dan wel zelf hun goede voornemens uitvoeren, vindt de voorzitter. ,,Ze kunnen duizend keer zeggen dat ze minder moties en Kamervragen willen indienen, maar dat moeten ze dan ook doen.''

Weisglas (VVD) wil ,,kortere, krachtigere'' debatten. Volgens hem moeten ,,volksvertegenwoordigers duidelijker vertolken wat ze vinden, zodat kiezers zich in hen kunnen herkennen''. Door de spreektijden tijdens de plenaire debatten te verminderen, hoopt hij dat Kamerleden gedwongen worden zich tot de hoofdlijnen van het partijstandpunt te beperken.

Het aanpassen van de werkwijze van de Tweede Kamer is overigens voorbehouden aan de Kamer zelf. Weisglas zal voor zijn voorstellen, die hij in oktober aan de Kamer voorlegt, daarom eerst een Kamermeerderheid moeten vinden.

Weisglas vindt ook dat de politieke aanvoerder van de partijen in de Kamer moeten zitten. Dat bevordert volgens de voorzitter het dualisme, een lid van het kabinet spreekt immers altijd namens de coalitie. Voor alle partijen, met uitzondering van het CDA, is dat nu ook het geval. Volgens Weisglas is fractievoorzitter Van Aartsen de huidige politiek leider van de VVD, en niet vice-premier Zalm.

Weisglas wil verder dat Kamerleden meer ,,in het land'' gaan vergaderen, om het contact met kiezers te vergroten. Hij noemt het voorbeeld van de vaste Kamercommissie voor integratie, die de komende tijd in Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en Deventer gaat debatteren. Ook pleit Weisglas voor het instellen van ,,thema-commissies''.