Straw was tegen rol Britten in oorlog Irak

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jack Straw, heeft tot het laatst geprobeerd premier Blair af te houden van deelname aan de oorlog in Irak, omdat die zonder VN-mandaat schadelijk voor het Verenigd Koninkrijk zou zijn. Een paar dagen voor de bombardementen begonnen, stuurde Straw een persoonlijk memo aan de premier met de suggestie president Bush geen Britse gevechtstroepen toe te zeggen, maar wel politieke steun en mankracht bij de wederopbouw. Blair verwierp dat verzoek en eiste van Straw een loyaliteitsverklaring, die hij kreeg.

Dat schrijft de Britse politiek journalist John Kampfner in een boek dat volgende week verschijnt en waaruit gisteren delen werden gepubliceerd in de Mail on Sunday, een rechtse zondagskrant. Kampfner is zelf chef-politieke verslaggeving van het linkse weekblad New Statesman en onder meer biograaf van Robin Cook, Straws voorganger die uit protest over de oorlog in Irak aftrad als leider van de Labourfractie in het Lagerhuis. Noch Downing Street, noch het ministerie van Buitenlandse Zaken wil commentaar geven op Kampfners bewering.

Straw stelde zich tijdens de oorlog in Irak op als een van Blairs meest loyale bondgenoten en verdedigde de oorlog publiekelijk. Het boek, een reconstructie gebaseerd op vraaggesprekken met tientallen betrokkenen, maakt echter duidelijk dat Straw tot 16 maart geen heil zag in een oorlog zonder nieuw VN-mandaat. Straw schreef dit op de dag dat Blair en Bush hun top in de Azoren hielden, waar Saddam nog één formele kans kreeg om te capituleren. Frankrijk had toen al met een veto ,,onder alle omstandigheden'' gedreigd, als een tweede VN-resolutie in stemming zou worden gebracht. Blairs positie was op die dag aan het thuisfront hoogst onzeker, omdat het parlement twee dagen later zou stemmen over Britse deelname aan een oorlog. Op dat moment waren al 50.000 Britse soldaten in de Golf.

Kampfner beweert ook dat Blair al in april 2002 steun voor een oorlog toezegde tijdens zijn top met Bush in Texas. Officieel heette het toen nog dat het afzetten van Saddam `een' mogelijkheid was.