Plan biobenzine helpt `marginaal'

Het plan van staatssecretaris Van Geel (Milieu) om vanaf 2005 alleen nog maar zogenoemde biobenzine aan de tank te verkopen is ,,ondoordacht'' en ,,marginaal''. Dat zeggen de hoogleraar milieukunde Lucas Reijnders en een woordvoerder van de stichting Milieudefensie in een reactie op het voornemen van Van Geel om de uitstoot van kooldioxide te verminderen met de verkoop van de biobenzine.

Biobenzine is benzine vermengd met bio-ethanol. Het mengen met deze uit landbouwproducten gedestilleerde alcohol levert volgens Reijnders nauwelijks milieuwinst op. ,,Beter is te kiezen voor maatregelen die meer opleveren, zoals het stimuleren van zuinige auto`s.'' Vorig jaar schafte het kabinet dergelijke stimuleringsmaatregelen af.

De voorgestelde maatregel bespaart nauwelijks op de uitstoot van kooldioxide is de inschatting van Milieudefensie. ,,Voor de produktie van bio-ethanol zijn grote landbouwarealen nodig. Dat gaat ten koste van de voedselproductie'', aldus een woordvoerder. Daarnaast wordt de milieuwinst teniet gedaan door bestrijdingsmiddelen, die nodig zijn voor de productie. ,,Het probleem moet je bij de bron aanpakken: minder auto's'', aldus Milieudefensie.

De benzine moet, volgens een richtlijn van de Europese Unie, in 2005 met minimaal twee procent bio-ethanol worden vermengd. De literprijs stijgt hierdoor met 0,7 eurocent. De prijsstijging wil Van Geel compenseren door een verlaging van de benzine-accijns.

Shell wil niet reageren op het voorstel. Het aandeel duurzame energie zal weliswaar flink toenemen maar het zal deze eeuw nog niet kunnen tippen aan het belang van fossiele energiebronnen, zo voorspelde bestuursvoorzitter Jeroen van der Veer van de Koninklijke/Shell-groep twee jaar geleden in deze krant. Volgens Shell-scenario's zullen de biobrandstoffen tot 2025 met gemiddeld zo'n tien procent per jaar groeien.