Gergjev blijft, maar hoe?

,,De problemen binnen het Rotterdams Philharmonisch Orkest zijn voorbij en Valery Gergjev blijft ook na 2005.'' Met die boodschap oogstte Sylvia Tóth, bestuursvoorzitter van het Gergjev Festival, gistermiddag in De Doelen applaus van het Rotterdamse publiek. En na het concert omhelsden Valery Gergjev en concertmeester Kees Hülsmann elkaar. Twee weken geleden typeerde Hülsmann het Rotterdamse orkest nog als ,,een bananenrepubliek''. Ook maakte hij het bestuur ernstige verwijten dat het de in juni opgestapte directeur Rob Overman ook na diens vertrek bleef prijzen en steunen, terwijl hij was vertrokken na een reeks conflicten.

Er is tijdens het afgelopen festival veel onderling gesproken en overlegd, maar dat heeft nog niet geleid tot een formeel besluit over de toekomst van Valery Gergjev in Rotterdam. De onderhandelingen daarover worden voortgezet, zegt interim-manager Michel Verschuijl. Overman had dit voorjaar met Gergjev afgesproken dat hij in 2005 na het aflopen van zijn huidige contract zou terugtreden als chef. Maar met een titel als ere-dirigent zou Gergjev gastdirecties blijven vervullen en bovendien zou hij tot zeker 2010 het Gergjev Festival in Rotterdam blijven leiden. Een nieuw te benoemen chef zou zich dan, intensiever dan de immer onderweg zijnde Gergjev nu kan, bezighouden met de dagelijkse gang van zaken in het orkest. Dat scenario leeft nog steeds binnen het orkestbestuur.