WOORDENLIJST

De wereld van het speciaal onderwijs zit vol met afkortingen. En iedere stelselwijziging brengt een stortvloed aan nieuwe begrippen met zich mee. Een greep uit de meestgebruikte termen.

Ambulante begeleiding Dit is begeleiding voor kinderen op een reguliere school, vanuit het speciaal onderwijs of vanuit een speciale basisschool. Ook leerkrachten kunnen een beroep doen op ambulante begeleiding.

Leerlinggebonden financiering Deze wet, onder de naam `De Rugzak', biedt kinderen met een handicap de mogelijkheid om met een eigen budget naar een gewone school te gaan. Het budget is individueel, maar wordt overgeheveld naar de school. Uit dat `rugzakje' betaalt de school o.a. extra begeleiding en materialen voor de leerling.

Speciale scholen voor basisonderwijs (SBO) Dit zijn de scholen die voorheen aangeduid werden als mlk-school (voor moeilijk lerende kinderen) of lom-school (voor kinderen met leer- of opvoedingsmoeilijkheden). Sinds de invoering van het Weer Samen Naar School-concept vallen deze scholen niet meer onder het speciaal onderwijs, maar vormen zij een onderdeel van het reguliere onderwijs.

Speciaal onderwijs Hieronder vallen de scholen die bedoeld zijn voor kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap. De scholen zijn nu ingedeeld in vier zogeheten clusters:

Cluster 1: voor slechtziende en blinde kinderen

Cluster 2: voor slechthorende en dove kinderen

Cluster 3: voor verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapte kinderen

Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen

Regionaal expertisecentrum (REC) Voor ieder cluster is er per regio een speciale school aangewezen als zogeheten Regionaal Expertise Centrum. Deze centra moeten kennis en begeleiding leveren aan reguliere scholen die kinderen met een handicap aannemen.

Comissie van Indicatiestelling (CVI)Deze commissie bepaalt of een leerling een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs. Met die indicatie

in de hand kan de leerling zelf de keuze maken voor een speciale school of voor een reguliere school, waarbij vanuit de `rugzak' extra hulp wordt betaald.

Permanente Commissie Leer- lingenzorg (PCL) Deze commissie bepaalt of een leerling toegelaten kan worden tot een speciale basisschool.

www.oudersenrugzak.nl

www.kennisnet.nl/po/leerlingzorg

www.ouders.net

www.leerlinggebonden financiering.nl

www.leefwijzer.nl

www.internetwijzer-bao.nl