Wegen bij A6 en A9 uitgebreid

Om de files op de rijkswegen A6 en A9 te bestrijden zal de capaciteit van de bestaande wegen worden uitgebreid. Dat is beter dan de aanleg van een tunnel langs het Naardermeer die de A6 bij Almere en de A9 ten zuidoosten van Amsterdam met elkaar verbindt. Ook de aanleg van een tunnel in het IJmeer moet worden afgewezen. Dat zijn gemeenten, provincies, bedrijfsleven en natuurorganisaties deze week overeengekomen.