Weer commotie over embargo

De embargoregeling rond prinsjesdag heeft wederom tot commotie geleid. Het bericht van het NOS-journaal over het kabinetsbesluit over de WAO leidde gisteren in Den Haag tot heftige debatten tussen media en ministeries - over de vraag in hoeverre het NOS-journaal hiermee de embargo-afspraken rond prinsjesdag schond en of het andere media nu vrijstond dezelfde informatie te verstrekken.

Het probleem ontstond nadat het kabinet had besloten de inhoud van het kabinetsbesluit onder te brengen onder het embargo van prinsjesdag. Het NOS-journaal zei de inhoud van het kabinetsbesluit langs de weg van vrije nieuwsgaring al te kennen.

Dit jaar hadden de media, om vooraf de stukken over prinsjesdag te ontvangen, een aangescherpte overeenkomst met de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) moeten ondertekenen, waarin zij beloofden niet tot publicatie over te gaan, wanneer zij uit vrije nieuwsgaring over delen van die informatie zouden beschikken.

De RVD hoopte zo een herhaling van de gang van zaken vorig jaar te voorkomen. Toen zette een onbekende de zondag voor prinsjesdag uitgebreide ANP-samenvattingen van de stukken op Internet, waarna sommige media ook tot publicatie overgingen.

Nadat bekend werd dat de NOS `s avonds het WAO-akkoord zou onthullen, zei het ministerie uiteindelijk geen bezwaar te maken tegen berichten die als bron het NOS-journaal zouden citeren.

Deze krant, die bij het tekenen van de overeenkomst met de RVD had laten weten bij schending van het embargo door derden een zelfstandige afweging te zullen maken over al dan niet publiceren, besloot gisteravond naar beste weten over het WAO-akkoord te berichten.