Verzoek bijdrage VN-macht Liberia

De Verenigde Naties hebben Nederland gevraagd bij te dragen aan een internationale vredesmacht voor Liberia. De ministers De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) en Kamp (Defensie) hebben de Tweede Kamer gisteren per brief geïnformeerd dat het kabinet onderzoekt of het een bijdrage aan zo'n vredesmacht kan en wil geven.

Pagina 2