Verstand op nul

Ik sloot in 1995 bij Spaarbeleg een Koersplanovereenkomst af, die in 2010 afloopt, voor 22,69 euro per maand. Uit mijn jaaroverzicht 2002 blijkt een verlies op papier van bijna 700 euro, bestaande uit kosten en koersverlies. Uit nadere informatie van Spaarbeleg blijkt dat de kosten zijn betaald in de periode 1995-2000, en dat die niet meer bedragen dan 4 procent van de totale inleg. De rest is dus koersverlies. Ik vroeg Spaarbeleg mijn overeenkomst premievrij te maken. Dat werd mij ontraden, omdat er nu goedkoop aandelen worden ingekocht en ik zo mijn schade kan inhalen. Klopt dat en zo ja, wat is het resultaat als de koersen zo laag blijven?

(Chr. van B.)

Hun redenering is juist. U middelt, omdat u bij lagere koersen met uw vaste inleg nu meer participaties koopt. Wat het resultaat zal zijn, weet ik niet, want ik ken uw polis niet. Ik weet daarom niet welke aanvullende verzekeringen er lopen, want die verzekeringspremies drukken ook op het eindresultaat. Maar voor zo'n gering bedrag per maand kunt u deze polis beter laten doorlopen. Blik op oneindig en verstand op nul, lijkt mij. Dat geldt voor u, niet voor Spaarbeleg natuurlijk.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website: www.nrc.nl/hiele