Slap ammoniakbeleid

Het nieuwe kabinet wil een groot deel van de Nederlandse natuurgebieden niet meer beschermen tegen verzuring en overbemesting door ammoniak uit de mest van varkens, kippen en koeien.

Daar zullen straks gevoelige vogels, vlinders, libellen, reptielen, paddestoelen en planten verder wegkwijnen door overmatige ammoniakemissies uit de intensieve veehouderij. Het ammoniakbeleid van eerdere regeringen wordt enorm afgezwakt, vinden Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Natuur en Milieu, de provinciale Landschappen en Milieufederaties. Het kabinet wil straks alleen zeer kwetsbare natuur beschermen evenals natuurgebieden die onder de Europese Habitatrichtlijn vallen. De rest, waaronder alle naaldbossen, valt buiten het nieuwe ammoniakbeleid. ``Terwijl eerdere regeringen wilden dat in 2010 tachtig procent van de natuur beschermd zou zijn tegen de verzurende en vermestende werking van ammoniak, wil men nu nog maar 20 procent van alle natuur veiligstellen'', zegt Gijs Kuneman van Stichting Natuur en Milieu.

Maatregelen om de uitstoot van ammoniak binnen de perken te houden, zijn verkleining van de veestapel, de bouw van moderne stallen, uitbreiding van veebedrijven alleen op ruime afstand van kwetsbare natuur en veevoer met minder stikstof erin, want minder stikstof in voer betekent minder ammoniak in de lucht. ``Al die maatregelen worden nu afgezwakt of op de lange baan geschoven'', zegt Kuneman. Hij vreest voor het lot van planten als welriekende nachtorchis, waterlobelia en klokjesgentiaan, vlinders als de zilveren maan en de parelmoervlinder, de sierlijke witsnuitlibel, de boomkikker, de gladde slang en uiteindelijk ook vogels als de groene specht en de nachtzwaluw. Bij een teveel aan ammoniak nemen braam en brandnetels de plaats in van bijzondere soorten. Ook de heide is gevoelig, de paarse struikheide maakt plaats voor gras. Kuneman: ``Terwijl de overheid enerzijds miljoenen uitgeeft om beschadigde natuur te herstellen laat men intussen toe dat de soortenrijkdom blijft teruglopen door te veel aan ammoniak. Dit is dweilen met de kraan open.''

    • Marion de Boo