Sjiieten

Wat een ongelooflijk belangwekkend, verhelderend en leerzaam artikel van Thomas Erdbrink over de sjiitische islam in het Iraakse Najaf (Z, 23 augustus). Fantastisch! Het is zo goed dat ik het graag zou willen laten lezen aan allerlei mensen die ik ken. Maar het is door de lay-out ondoenlijk om er een fotokopie van te maken. Jammer!

    • Y.G. Kolstee Delft