Rotterdamse PvdA

Het artikel `Overlast door allochtonen is nu wel bespreekbaar' (NRC Handelsblad, 8 september) begint aldus: ,,De Rotterdamse PvdA is geslaagd in iets dat na Pim Fortuyn noch Leefbaar Rotterdam noch LPF is gelukt: het bespreekbaar maken van de overlast door allochtonen in de grote steden.'' Hoezo `geslaagd'? Deze zin had moeten luiden: ,,Kenmerkend voor een partij die decennialang de aan het allochtonen vraagstuk verbonden overlast onbespreekbaar achtte en in de taboesfeer hield, is het de PvdA (althans in Rotterdam) eindelijk gelukt hier openlijk aandacht aan te besteden.'' Je hoeft geen sympatisant van de LPF te zijn om te erkennen dat juist déze partij dit probleem op tafel wilde hebben.

    • Mr. O.A. Thissen