Prins Clausfonds helpt bij culturele nood door oorlog

Het Prins Claus Fonds richt op 26 september een fonds voor culturele noodhulp op. Aanleiding vormen berichten over de plunderingen van cultureel erfgoed in Irak. Het fonds steun geven aan internationaal cultureel erfgoed dat door oorlog of natuurrampen is aangetast of wordt bedreigd. The International Committee of the Blue Shield, een soort cultureel Rode Kruis, is mede-oprichter van het fonds: het Cultural Emergency Response.