Nederland wellicht voor VN naar Liberia

De Verenigde Naties hebben Nederland benaderd met het verzoek bij te dragen aan een internationale vredesmacht voor Liberia. De ministers De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) en Kamp (Defensie) hebben de Tweede Kamer gisteren per brief geïnformeerd dat het kabinet thans onderzoekt of het een bijdrage aan zo'n vredesmacht kan en wil geven.

Na hevige gevechten tussen regeringstroepen en een groep opstandelingen werd op 18 augustus een vredesakkoord in Liberia getekend. Overeenkomstig een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN toog een stabilisatiemacht van het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS kort daarop naar Liberia ter ondersteuning van de interim-regering.

In New York wordt binnen de Veiligheidsraad nog onderhandeld over het mandaat voor de internationale vredesmacht, die de situatie verder onder controle moet brengen. Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties zal naar verwachting binnen enkele dagen aanbevelingen doen aan de lidstaten omtrent de operatie.

Het is intussen onzeker of het kabinet bereid is tot een bijdrage. De accenten van het Nederlandse Afrika-beleid liggen niet in deze regio. Zowel De Hoop Scheffer als zijn collega Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) hebben vaak verklaard dat ze zich vooral op de landen in de Hoorn van Afrika en het gebied van de Grote Meren willen richten. Ook is het nog maar de vraag of de operatie in Liberia voldoet aan het toetsingskader van de Tweede Kamer voor vredesoperaties.