Maximumsnelheid lager in België

Auto's moeten in België waarschijnlijk langzamer gaan rijden. Minister van Verkeer Anciaux wil de maximumsnelheid in dorpen en steden verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom zou de limiet van 90 naar 70 kilometer per uur gaan, hoewel de gewesten daarvan mogen afwijken. Op rijkswegen zou de limiet op veel plaatsen 120 kilometer per uur blijven. De minister wil zo het verkeer veiliger maken. In België vallen relatief veel dodelijke slachtoffers op de weg: 1486 in 2001, bijna de helft meer dan de 1066 van dat jaar in Nederland.