Leven met vier vrouwen

In mijn arbeidzaam leven heb ik diverse taken volbracht. Zo stond ik zeven jaar voor de klas en daarom betaalt het ABP mij op mijn 65ste 8.000 gulden per jaar. PGGM betaalt mij voor twaalf jaar in de zachte sector 12.000 gulden, jaarlijks. Op het jongste pensioenoverzicht zie ik dat het weduwepensioen, dat er immer op stond, nihil is en er voor mijn weduwe dus niks overblijft. Ik informeerde bij PGGM naar deze beleidswijziging, waarbij ik vermeldde er weet van te hebben dat hun resultaten zorgelijk zijn, maar dat mij het laten vervallen van een weduweaanspraak een verkeerde wijze van bezuinigen lijkt. Op dat soort brieven krijg je natuurlijk geen antwoord.

Ik belde dus met een montere jongeman van PGGM. Die meldde mij dat het weduwepensioen vervallen is, omdat het toekomt aan eerdere echtgenotes. Tja, het loopt soms vreemd in het leven, want ik ben vier keer getrouwd. Nu gun ik de dames graag wat, maar voor drie jaar in de jaren zestig, of vijf jaar in de jaren zeventig, terwijl ik nu al dertien jaar met, echt, de laatste verkeer, die dus niks krijgt? Bovendien: ik heb de dames nooit meer gezien. Zij hebben geen weet van zo'n lullig bedragje bij PGGM. Misschien leven ze niet meer.

Kan ik PGGM vorderen het pensioenrecht te storten op een rekening, waarop ik mijn zelf opgebouwde pensioen bewaar? Uiteraard met overname van de verplichtingen, en vrijwaring van PGGM?

(E. de G.)

Het vorderen van een opgebouwd (weduwe-)pensioenrecht kan niet, tenzij het om geringe bedragen gaat. Een of een van uw weduwen heeft recht op een uitkering na uw overlijden, en wanneer niemand die claimt, vervalt het aan het fonds. Indien u meent dat de zaak niet klopt, dan moet u schriftelijk en zakelijk (geen lollige brief) protesteren bij PGGM, niet telefonisch. Bent u het niet eens met de afwijzing, dan ligt de weg naar de Ombudsman Pensioenen voor uw open, maar eerst moet u dit uitvechten met het pensioenfonds.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website: www.nrc.nl/hiele