Kruideniersmentaliteit 4

Hulde aan de aandeelhouders, omdat in hun kritiek op de buitensporige beloning van Anders Moberg de oproep doorklinkt tot bezinning op het ethische aspect daarvan. Ervan uitgaande dat deze bezinning typisch menselijk is, die de mens onderscheidt van het dier en hem in staat stelt uit te groeien tot mens in de ware zin van het woord, beschouw ik de aandeelhoudersopstand dan ook als een pleidooi voor de vermenselijking van de bedrijfscultuur. Een pleidooi dat helaas aan dovemansoren is gericht, getuige het weerwoord van Moberg in deze krant van 9 september.

Ik ben er echter van overtuigd dat de oprechte kritiek met de dag meer respons zal krijgen, omdat het humaniseringsproces nu eenmaal niet te stoppen is. Daardoor zal de toenemende maatschappelijke weerstand tegen `verlossers' van het kaliber Moberg uiteindelijk moeten leiden tot de broodnodige cultuuromslag, zowel in het bedrijfsleven als in de politiek. Met als eindeffect: ,,De inwilliging van de immer gekoesterde maatschappelijke behoefte aan betrouwbare, ethisch hoogstaande mensen op leidinggevende posities''.

Lieden die als mens goed zijn, die deugen, die verantwoordellijkheidsbesef bezitten, uit wier gedrag een zekere belangeloze houding en gewetensvolle instelling spreekt, om met dr. M. Krinkels te spreken (Grote WP deel 7, 1974).