Kruideniersmentaliteit 1

Het lijkt mij niet verstandig Ahold een lesje te leren door niet meer bij Albert Heijn te winkelen.

Wanneer iedereen dit voorbeeld volgt, komen duizenden mensen op straat te staan. Een grote werkloosheid heeft ongetwijfeld een verhoging van de WW-premie tot gevolg waardoor de loonkosten stijgen en de werkloosheid navenant toeneemt.

Veel Nederlanders zijn indirect aandeelhouder bij Ahold via hun pensioenfonds. Veel kleinere fondsen volgen onder meer de AEX-index waardoor Ahold een bepaalde weging in de portefeuille heeft. Met een massale verkoop en derhalve een sterke waardedaling van aandelen Ahold snijden we ons dus zelf in de vingers.

Natuurlijk is iedereen verontwaardigd over de beloning van Anders Moberg, maar dit valt uitsluitend de commissarissen te verwijten die, net als veel politici, geen idee hebben wat in de samenleving leeft.

De politiek dient onverwijld de aanbevelingen van de commissie-Tabaksblat over te nemen en wettelijk te verankeren. Institutionele beleggers dienen, mede namens de kleine en indirecte aandeelhouders, beursgenoteerde bedrijven het vuur na aan de schenen te leggen met als sanctie het weigeren van verdere kapitaalverschaffing.

    • J.M. Boon